Sør-Sudan KFUK


Sør-Sudan 

• Sør-Sudan rev seg løs fra Sudan og ble en selvstendig stat i 2011, noe som gjør landet til en av verdens yngste nasjoner

• Sør-Sudan består av over 60 forskjellige etniske grupper. Etniske konflikter resulterte i borgerkrig i 2013

• Sør-Sudan er dobbelt så stort som Norge med hensyn til areal og har en befolkning på over 12 millioner mennesker

Sør-Sudan KFUK

KFUK-KFUM Global og Sør-Sudan KFUK har jobbet som partnere siden 2013. Sør-Sudan står overfor mange utfordringer som gjør det til et vanskelig og usikkert miljø å jobbe i. 

Den langtidsvarende konflikten har vært brutal; drap, voldtekter, tvungen rekruttering av barn, masseforflytning og ødeleggelse av menneskers levebrød, for å nevne noen ting. Rapportert økning i brudd på menneskerettigheter og misbruk øker igjen masseforflytningen. De fleste flykter til Uganda. Seksuell og kjønnsbasert vold, tilgang til utdanning og kvinners politiske deltagelse er noen av de største utfordringer som er identifisert av FN. Derfor er det viktig å handle slik at man kan hjelpe mennesker med å jobbe for og opprettholde fred. Det trengs verktøy for å takle traumatiske opplevelser folk tidligere har opplevd og nye verktøy for å takle utfordringer som kommer. Det er spesielt viktig at unge kvinner på grasrot-nivå deltar for å sikre varig og bærekraftig fred i landet.

Fokusområder

Økonomisk rettferdighet: Sør-Sudan jobber for at individer skal bli økonomisk selvstendige og stabile gjennom spare-og investeringsgrupper. Disse gruppene har per i dag tilsammen over 6000 medlemmer, fordelt på mer enn 500 ulike grupper. Ved hjelp av disse gruppene har det også blitt etablert over 300 bedrifter, som blant annet driver med grønn teknologi. Disse gruppene øker levestandarden blant medlemmer og skaper entreprenører. I tillegg gir det medlemmene trening i lederskap, samarbeid og ansvarsfølelse.

Rettferdig fred: En stor del av arbeidet som blir gjort av Sør-Sudan KFUK består av rådgivning og arbeid med traumer. Fordi mange mennesker flykter fra Sør-Sudan til flyktningeleirer i Uganda er prosjektet også implementert der. Det er spesielt viktig at traumatiserte barn får denne hjelpen. Det er disse som er fremtiden og forhåpentligvis en dag de som skal leve i et fredfullt Sør-Sudan. En av metodene som blir brukt i behandlingen av barn er at de får uttrykke det vanskelige de har opplevd gjennom tegning. Traumerådgivningsprosjektet er et prosjekt av kvalitet med stor behandlingskapasitet som i 2017 har hjulpet flere tusen mennesker. Flere av disse blir også sendt videre til relevante institusjoner dersom pasienten har behov for dette. Det finnes i dag over 10 funksjonelle behandlingssentre ledet av KFUK. 

Ellers jobber også Sør-Sudan KFUK aktivt med å få kvinner inkludert i fredsprosessen. Det blir derfor arrangert kurs der kvinner blir trent i å mekle og forhandle. Det er et stort fokus på å få med unge i disse prosessene, og man har for eksempel fått unge til å delta på internasjonale møter som FNs Menneskerettighetsråd «Human rights council», FNs kvinnekommisjon i New York, samt på toppmøter hos den Afrikanske Union (AU).

I tillegg oppretter vi en rekke «Peacemaker»-grupper der deltakerne får rettighetsopplæring, utfordrer tradisjonelle kjønnsnormer og som forkynner fredsbudskap i landet. Dette gjør de blant annet ved å vise at unge menn og kvinner på tvers av ulike etniske grupper kan leve fredfullt side om side, og de framfører tradisjonelle danser og dagsaktuelle dramastykker. De sprer glede, får ledertrening, viser handlekraft og bringer håp om fred fordi de er, og skal leve i, framtidens Sør-Sudan.

Demokratiske rettigheter: Sør-Sudan KFUK har også kurset lærere og startet en barneskole i Maridi. Her er det blitt utviklet et eget pensum som fokuserer på fred og som blir integrert i det vanlige skolepensumet. Utdanning er særlig viktig for å gi barna stabilitet i en hverdag preget av konflikt, samt å bekjempe den høye analfabetismen man finner i Sør-Sudan. KFUK jobber også mye med dans, drama og sport som ulike uttrykksformer i læringen.

Ønsker du å lese mer om arbeidet som blir gjort i Sør-Sudan KFUK kan du lese mer på deres facebook-side her. 

Les mer om Sør-Sudan: