Ilula KFUK IOP


Fakta om Tanzania 

• Tanzania ligger i den østlige delen av Afrika med et befolkningstall på over 52 millioner. 

 • Under kolonitiden lå Tanzania både under Britisk og Tysk styre.

 • Tanzania inkluderer både Tanganyika, som er fastlandet, og øya Zanzibar, selv om de er autonome gjennom en unionsavtale. 

 • Tanzania har opplevd økonomisk vekst i løpet av de siste årene, men er fortsatt ansett som et av verdens fattigste land. 

Ilula KFUK

Byen Ilula er sentrert i Kilolo-distriktet i Tanzanias innland. Området står overfor utfordringer som fattigdom, HIV/AIDS og mangel på vann. Den mest sårbare gruppen i dette området er barn, spesielt de foreldreløse. De har ikke penger til å gå på skole, kjøpe mat og klær, og mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. Flere av barna bor hos besteforeldre eller andre slektninger fordi deres egne foreldre har stukket av eller mistet livet pga. AIDS, malaria eller andre sykdommer. 

Ilula KFUK har valgt utdanning og myndiggjøring som sentrale verktøy for å konfrontere overnevnte utfordringer. I tillegg jobber de med temaer som miljørettferdighet, demokratisk borgerskap og økonomsik myndiggjøring. Ilula KFUK fasiliterer også arbeidsgrupper som spesielt retter seg mot unge mennesker og kvinner, og en av de viktigste kampanjene de har fokuserer på handler om å bryte stillheten rundt kjønnsbasert vold. 

I Ilula finner du også Ilula Orphan Program (IOP), som er et barnehjem som ble opprettet i 2000 av norske Berit Skaare (som er en tidligere KFUK-KFUM speider). IOP er en lokalt basert kristen organisasjon som startet opp for å bekjempe fattigdom og HIV/AIDS i hele Iringa regionen ved å gi barn i Ilula støtte til utdannelse og ved å hjelpe familiene deres. Høsten 2014 gikk Global inn i et samarbeid med Sollerud barnehage om å bygge Sollerud Kindergarten Tanzania og Young Mothers Empowerment Center som stod klart i mars 2016. Ilula YWCA har også ungdomsgrupper (ungdommer som har droppet ut av skolen eller ikke kommer seg videre). Der lærer gruppene om økonomi, demokrati, menneskerettigheter, engelsk, barneoppdragelse (for young mothers), håndarbeid (lage batik, såpe, sy, strikke osv), de lærer å stå opp for seg selv og mye mer. 

Arbeidsområder 

Demokratiske rettigheter: Det jobbes en del med seksualundervisning og SRHR, spesielt med tanke på at unge mødre. I Tanzania er det veldig mange kvinner som blir gravide før fylte 20 år. 

Økonomisk rettferdighet: Ilula KFUK jobber med spare-og investeringgrupper gjennom det som kalles VICOBA (Village Community Bank). Dette gjør det lettere for folk å bli økonomisk selvstendige og skaper økonomisk stabilitet. Det fokuseres spesielt på landsbyene og unge mødre. Det er flere av mødrene som har startet egne businesser ved å låne fra VICOBA- gruppen sin. 

Ønsker du å lese mer om Ilula KFUK kan du gjøre der her.