Hva koster det?


                

Jeg vil vite hva det koster!

Ulevelig lave lønninger, dårlig sikkerhet på arbeidsplassen, mangel på fagforeninger og barnearbeid: Dette er problemer mange arbeidere står ovenfor. Det er ulovlig å bruke barnearbeid i Norge, likevel er det lovlig å selge produkter som er laget av barn – så lenge det er produsert et annet sted. 

Mange vet at folka som har laget kaffen din og t-skjorten din ofte har lusne vilkår, men hva kan vi egentlig gjøre med det? Vi trenger en ny lov i Norge som gjør det mulig for oss som forbrukere å få innsikt i produksjonsprosessen. På den måten kan vi ta opplyste og gode valg.

Hva mener norsk ungdom ?

Vi har spurt ungdommer fra hele landet om deres tanker om etisk handel. Undersøkelsen viser at norsk ungdom ønsker mer informasjon om tingene de kjøper. Hele 77% mener at butikker skal være pålagt å oppgi informasjon om hvordan varene de selger er produsert. Tiden er med andre ord overmoden for en etikklov i Norge.

Vi ser også at unge kvinner er mer opptatt av etisk handel enn unge menn. Kvinner har mindre tiltro til butikkenes kontroll over produksjonsvilkårene, de bryr seg mer om hvordan varene de kjøper er produsert og er i større grad villige til å betale mer for etiske produkter.

Hva kan du gjøre?

Det viktigste du kan gjøre som forbruker er å ta kloke valg når du handler. Dersom du slutter å kjøpe merkevarer med dårlig etikk sender du et klart signal til butikkene: Du ønsker mer rettferdige arbeidsvilkår for alle. Men for at vi skal klare å ta gode valg som forbrukere trenger vi systemer som gjør det mulig. Derfor ønsker vi en etikklov som pålegger butikkene å oppgi informasjon om produksjonsforholdene. 

I regjeringsplattformen fra 2019 slår regjeringen fast at de vil følge opp arbeidet med en etikklov. Det er et skritt på riktig vei, og det er viktig at utredningen fører til en lov som gjør det mulig for oss å ta opplyste og gode valg når vi handler. Vil du ha mer informasjon om produktene du handler? Si fra til Regjeringen!


Hva mener KFUK-KFUM Global?

KFUK-KFUM Global mener at selskaper og selgere som opererer i det norske markedet skal ta ansvar for sine produkter og bli pålagt å oppgi informasjon om hvor, hvordan, og under hvilke forhold deres varer er produserte. Dette vil vi gjøre gjennom å jobbe for innføringen av en lov om etikkinformasjon i Norge. Vi er inspirert av miljøinformasjonsloven, som gir enhver borger rett til å etterspørre informasjon om miljøkonsekvensene av et hvilket som helst produkt, prosess eller vedtak. En slik rett til informasjon om etikken til et produkt vil gi forbrukere mer makt til å velge varer som er produsert under gode forhold for arbeiderene som har produsert varen. Dette igjen vil legge et større press på selskaper til å jobbe for forbedring i leverandørkjeden.

Vi vil bruke vår demokratiske makt til å legge press på norske myndigheter til å gå fra frivillig samfunnsansvar til å gjøre dette obligatorisk for alle selskaper i Norge. Samtidig vil vi oppfordre alle medlemmer og støttespillere til å bruke sin forbrukermakt til å unngå produkter som vi vet er produsert under mindre tilfredsstillende forhold. Vårt mål er at alle som har en jobb skal være sikret sine grunnleggende rettigheter som arbeidstakere. Levelønn og anstendige arbeidsforhold er en forutsetning for god livskvalitet og for å kunne jobbe seg ut av fattigdom.


Vil du vite mer?

Last ned og les mer om vår politikk på etisk handel her 

Vanlige spørsmål og laster du ned her 

Les mer om KFUK-KFUM Global her 

Resultatene fra undersøkelsen laster du ned her