Innsamlet:
8835 kr
Mål: 50000 kr

Donasjoner:
33

Hvert år sitter mer enn 700 palestinske barn i israelske fengsel. KFUM i Palestina gir barna traumebehandling og hjelp til å komme tilbake på skolen. Du kan bidra til å hjelpe dem tilbake til hverdagen. Gi en julegave nå! 

”De truet med å skyte meg i foten om jeg ikke tilsto å ha kastet stein. I stedet ble jeg banket opp. Jeg frøs så fælt hele tiden” Basim, 15 år

13 år og fengslet

Basim, ikke hans egentlige navn, er en av mange palestinske barn som har blitt utsatt for arrestasjon og fengsling av det israelske militæret. I dag sitter over 300 palestinske barn i Israelske fengsel. Barn som har blitt tatt fra sine hjem eller arrestert på vei til skolen. Basim ble tatt utenfor skolegården.

Noen av barna har kastet stein. Noen er nabo til noen som har kastet stein. Andre var bare på feil sted til feil tid. For å kaste stein kan et palestinsk barn på 14-15 år få opptil 20 års fengsel. Det foreligger ofte ingen bevis. Basim var på feil sted til feil tid. I fengsel blir han gitt en advokat og tvunget til å tilstå. Han får tre måneder fengsel og en bot som tilsvarer 2 måneders lønn. Han er bare 13 år. 

Sjansen for å utvikle posttraumatisk stresslidelse er høy. Flere av barna får traumer fra arrestasjonsøyeblikket, fra tortur i fengsel og gjennom seperasjonen fra sin familie. Basim blir utsatt for psykisk vold i fengsel. Han er stadig redd for å bli drept og forstår ikke situasjonen han er i, eller hvordan han skal komme seg ut av den. Etter løslatelse sliter Basim med dagliglivet. Han klarer ikke fokusere, har mareritt, er redd for å gå ut og klarer ikke snakke med familien om hva han har opplevd. Han slutter på skolen. 

Rehabilitering

KFUM i Palestina tilbyr rehabilitering for barn og unge som har vært offer for mishandling og tortur i israelske fengsel. Gjennom gruppeterapi får barna erfare at flere deler samme opplevelse og strever med det samme som dem. Det er generelt lite kunnskap om psykisk helse i disse områdene, og foreldrene veiledes for å forstå barnas atferd. Basim er en av de heldige som har fått hjelp av KFUM i Palestina. Han har fått individuell rådgivning flere ganger i uken, fått støtte til å ta igjen det tapte på skolen, og får delta i aktiviteter for barn. Gjennom terapi har han lært å håndtere traumene, og har fått verktøy til å snakke med familie og venner om hva som har skjedd. I dag er Basim tilbake på skolen og ønsker å utdanne seg som sykepleier.

Noe av denne teksten er hentet fra Speilvendt (2016) http://speilvendt.no/barnas-krig/