Bli giver


KFUK-KFUM Global trenger faste givere for å finansiere vårt arbeid og sikre menneskerettighetene. Hvis DU har muligheten til å gi et fast beløp hver måned, gir det den forutsigbarheten vi trenger for å forplikte oss ovenfor partnerorganisasjonene våre i arbeidet med å bygge global rettferdighet og fred.

Støtt vårt arbeid


Ditt bidrag brukes i lokale prosjekter hos KFUK og KFUM over hele verden med et felles mål om å gi ungdom muligheter til å stå opp for seg selv og skape en fremtid med arbeidsutsikter, i verdighet og trygghet.

Ønsker du å være fast giver til KFUK Sør-Sudan?

Her kan du lese mer om arbeidet til KFUK Sør-Sudan og registrere deg som fast giver til Sør-Sudan.