Gi en gave


Gi muligheter til unge mennesker

Verdens ressurser er urettferdig fordelt. Investeringer i ungdom er nøkkelen til å skape god fordeling og bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt. Din gave brukes i prosjekter hos våre partnere i KFUK og KFUM. Sammen med deg gir vi ungdom muligheter til å stå opp for seg selv og skape en fremtid i en mer rettferdig verden, i verdighet og trygghet. Innsamlingskontrollen og administrasjon 

KFUK-KFUM Global er medlem av innsamlingskontrollen og mottar bistandsmidler fra Norad, UD, Fredskorpset og private givere. Innsamlingskontrollen gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Prosjektene gjennomføres i tråd med avtaler med partnerne og overvåkes gjennom rapportering og prosjektbesøk. KFUK-KFUM Global har nulltoleranse for korrupsjon. For å sikre god planlegging og har praksis med å bruke noen midler til adminstrasjon, i 2014 brukte vi 3,9% til administrasjon.