fbpx

Søk om plass til FNs Kvinnekommisjon

Bli KFUK-KFUM-bevegelsens neste delegat til FNs kvinnekommisjon i New York, mars 2024! 

Hvert år arrangeres FNs kvinnekommisjon (CSW), og er den viktigste internasjonale møteplassen for å diskutere kvinner og jenters rettigheter. KFUK-KFUM-bevegelsen lyser nå ut en delegatplasser til FNs kvinnekommisjon i New York, 06.-17. mars 2024.  

Vi søker nå etter en delegat som skal reise på konferansen to år på rad. Det vil si både i 2024 og 2025. 

Du trenger ikke være ekspert på tematikken for å søke, og det er heller ikke nødvendig å ha vært på internasjonale møter som dette tidligere. Du vil få opplæring og bli koblet opp mot både andre delegasjoner fra YWCA-bevegelsen internasjonalt, samt nettverket som jobber med denne tematikken i Norge. 

Delegaten vil reise sammen med en av fjorårets delegater. 

Som delegat for KFUK-KFUM-bevegelsen representerer du de tre organisasjonene som utgjør bevegelsen, altså KFUK-KFUM Norge, KFUK-KFUM Speideren og KFUK-KFUM Global. 

Dette ser vi etter

  • Du bør være mellom 18 og 30 år 
  • Du har interesse for og kunnskap om kvinners rettigheter og likestilling 
  • Det er fint om du har noe tilknytning til en av de tre organisasjonen (for eksempel har vært med på leir, deltatt på et Forandringshus, er speider, vært med i Ten Sing, gått på Folkehøgskole) og er nysgjerrig på å lære mer om KFUK-KFUM bevegelsen.

Dette forventer vi:

  • Du deltar på skolering i forkant og bruker tid på å sette deg godt inn i sakene på forhånd og under forhandlingene 
  • Deler det som skjer på sosiale medier, i samarbeid med staben til KFUK-KFUM Global 
  • Produserer tekst og annet innhold om det som skjedde i FN 
  • Tar bilder på konferansen som kan brukes for å dele det som skjer 
  • Deltar på forhandlingene under hele perioden fra 06.-17. Mars, samt deltar på CSW 2025 
  • Deltar i arbeid etter toppmøtet ved å spre informasjon til organisasjonene og delta i arbeid og på relevante arrangementer.

Meld din interesse ved å sende et kort motivasjonsbrev på ca. 1/2 side til frivilligkoordinator i KFUK-KFUM Global, Synnøve Gimse på synnove.gimse@yglobal.no innen 10. desember.

Spørsmål kan også sendes til Synnøve.