Armenia KFUM


Armenia

• Armenia var et av de første landene i verden som gjorde kristendom til statsreligion i år 301 e.kr.

• Armenia er et lite land som grenser til Tyrkia, Aserbadjan, Iran og Georgia

• Armenia var en del av Sovjetunionen helt frem til 1991. Landet har vært selvstendig siden, men er fortsatt preget av korrupsjon og konfliktfylte forhold til nabolandene Aserbadjan og Tyrkia

Armenia KFUM

Selv om de første armenerne engasjerte seg i KFUM allerede på slutten av 1800-tallet i det Ottomanske riket, ble dessverre alle disse gruppene oppløst pga. av 1.verdenskrig og folkemordet på det armenske folk fra 1915-1918. Heldigvis ble KFUM-bevegelsen gjennopprettet i Armenia i 1992 og ble et fullverdig medlem av YMCA Europe i 1999. 

Partnerskapet mellom Global og Armenia KFUM startet hovedskalig på lokalt nivå mellom KFUK-KFUM Oslo og Akershus krets og Vanadzor KFUM (en av de locale kretsene i YMCA Armenia). Dette partnerskapet startet i 1999/2000 etter at Ten Sing Norway besøkte Vanadzor og Armenia som en del av deres program. Siden 2011 har KFUK-KFUM Oslo og Akershus krets reist på en årlig tur til Armenia bestående av en gruppe ungdom og unge voksne i alderen 16-25 år. Noen av årene ble det også arrangert en en utveksling slik at armenske ungdommer også fikk komme til Norge. Mellom 2013 og 2015 har Global støttet denne utvekslingen ved hjelp av midler fra LNU. Disse utvekslingturene inneholdt programmer som “Subject to Citizen”, “Capacity building for young leaders” and “Syrian refuges”.

Fokusområder

Demokratiske rettigheter: Korrupsjon og mangel på demokrati er en stor utfordring i Armenia, og et av hovedfokusene til  Armenia KFUM er derfor sivilt engasjement. De legger vekt på demokratisk deltakelse og å lære unge at de selv er ansvarlig for å bidra og forbedre samfunnene de lever i. De blir oppmuntret til å adressere felles interesser og til å utvikle deres individuelle kapasitet til å samarbeide med andre. For tiden jobber de også med prosjekter som innebærer ledertrening og lokal samfunnsutvikling. Allerede implementerte prosjekter er integreringsprogram for flyktninger (mange syrere har flyktet til Armenia på grunn av krigen i Syria), anti-korrupsjon og kjønnsopplæring.

Ønsker du å lese mer om Armenia KFUM kan du se deres hjemmeside her.